Újraegyesítjük a várost - Épül a Kaposvári Közlekedési Központ!

Újraegyesítjük a várost - Épül a Kaposvári Közlekedési Központ!

17,7 milliárd forintos beruházással egyesítjük újra a vasút által bő évszázada kettészakított városrészeket. A Kaposvári Közlekedési Központ megépítésével javítjuk a busz- és vonatközlekedés közötti átjárhatóságot, kényelmesebbé és biztonságosabbá tesszük a belváros közúti, kerékpáros és gyalogos közlekedését is. A kivitelezést 2018 májusában megkezdtük.

A közúti felüljáró rézsűjét építik a Baross utcánál
02/25/2019


Éjszakai kábelkiváltás a közlekedési központban
02/20/2019

Cölöpöznek a Petőfi téren
02/19/2019

Az új gyalogos-kerékpáros felüljáró északi lehajtójának alapja készül.

Folytatódik a cölöpözés a belvárosban
01/19/2019

Készül az új gyalogos-kerékpáros híd alapozása
12/04/2018

Javában zajlanak az új belvárosi gyalogos-kerékpáros híd 50 méteres pilonjának és az autóbusz-társaságok háromszintes felvételi épületének alapozási munkálatai a helyi autóbusz-állomás elkerített részén. A kivitelező mintegy 80 darab 80 centiméter átmérőjű, csaknem 20 méter mély cölöpöt készít el. Ezt követően a földfelszín felett folytatódik majd az építkezés.

Februárban a cölöpözőgép áttelepül a Petőfi tér mellé, ahol a híd északi hídfőjének alapozási munkáit kezdi majd meg. Ott és az egykori távolsági autóbusz-pályaudvar területén húzódik majd a módosított nyomvonalú Áchim András utca négy sávja. A majdani úttest alatti új közművek építése hamarosan megkezdődik.

A beruházás távolabbi, ám ugyancsak fontos fejlesztési helyszínén, az egykori honvédségi területen a csapadékvíz-elvezetési hálózat kiépítését és a földmű alapozását kezdte meg a kivitelező. Itt, a Hársfa utca folytatásában épül majd meg a kétszer egysávos közúti felüljáró, amelynek eredményeként a Béla király utcai közúti-vasúti keresztezés megszűnik. Azt követően nem kell többet a sorompó előtt várakozni, s nem fognak nagyobb torlódások kialakulni.

Közlekedési információ vakoknak és gyengénlátóknak!
11/22/2018

A távhőberuházás továbbra is két nagyobb helyszínen zajlik. Az egyik a belvárosi rész. A Fő utcában jelenleg az Anna és a Dózsa György között található nyitott munkaárok, ez a gyalogátkelőket nem érinti, azok korlátozás nélkül használhatók. A Kodály-iskola bejáratától jobbra azonban átvágták a járdát az intézmény bekötése miatt. A munkaárok fölött egy körülbelül 1 méter széles, korlátokkal ellátott vasátjárót helyeztek ki, amely az iskola falától mintegy másfél méterre kezdődik.

A másik belvárosi helyszín a Gróf Apponyi utca és a Laktanya utca. A Gróf Apponyi utca a közúti forgalom elől zárva van az Anna és a Laktanya utca közötti szakaszon, a járdák azonban mindkét oldalon szabadon használhatók. Az úton lévő munkaárok fölött azonban nincs átjáró, tehát az utca egyik feléről a másikra csak a két végponton lehet biztonságosan átjutni.

Az épülő ügyészségi székháznál a munkagödör bekanyarodik a Laktanya utcába. Az árok fölött vaslemezen lehet átsétálni. A Laktanya utcában lefelé, a Baross Gábor utca felé haladva az úttest bal oldalán, a parkolósáv vonalában helyezkedik el a fémkordonokkal elhatárolt munkagödör, s egészen a piac bejáratáig tart, ott keresztezi is az úttestet, szintén vaslemezeléssel és korlátokkal ellátva. A Laktyana utcán lefelé haladva a jobb oldali járda korlátozás nélkül használható (a bal oldalon egyébként sem volt járda).

A munkálatok a Gróf Apponyi közben november 30-ig, a Laktanya utcában december 4-ig tartanak.

A másik nagyobb helyszín az Arany János utca és környéke. Ezen a szakaszon éppen a munkaárok visszatöltése zajlik. A körforgalom és a Hunyadi utca közötti szakaszon a Buzsáki utcánál sávot vált a munkagödör. Míg a körforgalomhoz közelebb eső részen az út déli, a 48-as ifjúság útjához közelebb eső oldalán húzódik, addig a Buzsáki utcától a Hunyadi utcáig már az út sportcsarnok felőli felén fut a vezeték. Ez utóbbi szakasznál a járda nem használható, tehát ha a körforgalom felé haladunk, a Buzsáki utcáig csak a bal oldalon haladhatunk.

A Buzsáki utcától a körforgalomig az utca mindkét felén használható a járda. S bár a keresztező utcáknál már megtörtént a munkagödör feltöltése, az átkelés mégsem javasolt, hiszen ezeken a helyszíneken nincs kijelölt gyalogátkelő. Az Arany János téren viszont mind a négy oldalon használható a kijelölt gyalogátkelő, ezek közül a Margit templom felé eső igényel nagyobb körültekintést, mert ott nagyobb földmunkát kellett végezni, s az árok még nyitva van. Az átjárásnak azonban nincs akadálya. A Sávház közig tartó szakaszon töltik vissza a földet, járdán csak a közig lehet eljutni, hiszen ott a munkaárok befordul a Sávház felé. Ha valaki tehát a Füredi útig szeretne menni, ezt az Arany János utca északi járdáján tegye meg.

A teljes Arany János utcai beruházás november 30-ig elkészül a burkolat helyreállításával. A Kisfaludy utcában azonban folytatódik a munka, egészen az iskoláig, mintegy 80 méter hosszon vezetik végig a munkaárkot az úttest egyik sávjának felbontásával. A jobb oldali járda korlátozás nélkül használható lesz, a bal oldalon azonban, a körforgalomhoz közel eső részen egy líra (a vezeték törését megakadályozó hurok) beiktatása miatt egy ideig bizonytalan lesz az átkelés, várhatóan vaslemezeléssel vagy eltereléssel kapnak lehetőséges a gyalogosok. A nagyobb biztonság érdekében, vakoknak és gyengénlátóknak javasolt a jobb oldalon haladni az iskola felé.

A Kaposvári Közlekedési Központ megépítése a belváros gyalogosforgalmi rendjét csak a helyi buszpályaudvaron befolyásolja. A Petőfi tér irányából a megszokott helyen lehet átkelni az Áchim András utcán, csak nem négy, hanem két forgalmi sáv keresztezésével (a gyalogátkelő hossza ettől nem változik). A jelenlegi munkaterület a Donnerbe átvezető felüljáró vonalától a helyi autóbusz-állomás forgalmi irodájáig tart. Érinti az Áchim András utca két forgalmi sávját, valamint a buszpályaudvar egykori négyes, ötös, hatos, hetes, nyolcas és kilences kocsiállásait. Utóbbiakat - az ötös kivételével - el is költöztette a társaság az állomás Noszlopy utcai körforgalomhoz közel eső részére. Az ötös kocsiállás az eddigi helyétől számítva minimálisan a vasútállomáshoz került közelebb.

Az autóbusz-állomáson gyalogosan az alábbiak szerint lehet szabályosan és biztonságosan közlekedni:
- amennyiben a vasútállomás irányából érkezünk a járdán, előbb a beérkező járatok leszállóhelyét, majd az ötös kocsiállást érintjük. Ezt követően, a Donnerbe vezető gyalogos felüljáró vonalától kezdve a járda megtörik, s jobbra, az egykori útsávra vezet bennünket. Ez a mintegy két méter széles sáv fémkordonokkal és az úttest felől nagyobb elemekkel is védett járdát biztosít, s egészen a forgalmi iroda vonaláig tart, ahol visszatér a meglévő járdaszakaszra, amely egyben várakozóhely is. Itt található a megszokott helyén a hármas, a kettes és az egyes kocsiállás. Tovább haladva a körforgalom felé találjuk balról a négyes és a kilences, jobbról pedig a nyolcas, a hatos és a hetes kocsiállásokat.

Mint azt hallhatták, a Teleki-tömb utcáiban megváltozott a haladási irány az egyirányúsított szakaszokon. Ez a gyalogátkelőket nem érintette, ugyanakkor az észlelésnél legyenek figyelemmel arra, hogy nem a megszokott irányból jönnek, hallhatók az autók. S arra is, hogy vannak bizonytalan sofőrök, akik nem igazodtak még ki az új forgalmi renden.

Balesetmentes, biztonságos közelekedést kívánunk mindnyájuknak!

(A tájékoztató a Vakok és Gyengénlátók Somogy Megyei Egyesülete felkérésére készült)

Kiegészítő közlekedési információk a belvárosban
11/18/2018

Az úttest fölé kifeszített tájékoztató molinók is segítik a közlekedőket az Áchim András utcában. Az önkormányzat azért helyeztette ki öt helyszínre a nyolc méter széles hirdetővásznakat, hogy az arra haladók figyelmét felhívja a változásra. Az új forgalmi rend bevezetésére a közlekedési központ építése miatt volt szükség. A Teleki-tömb utcáiban – így a Noszlopy, a Városház és a Teleki utcákban megfordult a haladási irány, az Áchim András utca pedig 2*1 sávosra szűkült. Ezen a szakaszon 30 km/h-s sebességkorlátozás van érvényben. Naprakész információt, részletes térképeket az utinform.kaposvar.hu oldalon találnak. Vezessenek körültekintően!Életbe lépett az új forgalmi rend Kaposvár belvárosában
11/17/2018

Az Áchim András utcában megszűnt a balra kanyarodás lehetősége a Petőfi téren. Aki a felüljáró felől érkezve mégis a Teleki-tömb utcáiba szeretne behajtani, az a turbó körforgalomban teheti ezt meg a Szivárvány Kultúrpalota felé kihajtva. Erre azért van lehetőség, mert a Noszlopy, a Városház és a Teleki utcákban megváltozik a haladási irány. A változtatásra a közlekedési központ építése, s annak részeként az Áchim András utca sávjainak szűkítése miatt van szükség. Fontos, hogy a belvárosban közlekedők ne rutinból vezessenek, hanem figyeljenek az új szabályozásra. Ha kell, haladjunk lassabban, míg meg nem szokjuk az új forgalmi rendet. A megváltozott haladási irány különös figyelmet igényel azoktól, akik a kapukon kihajtva megszokták az eddigi útvonalat. Naprakész információt, részletes térképeket az utinform.kaposvar.hu oldalon találnak. Vezessenek körültekintően!
Festik az új forgalmi sávokat a belvárosban
11/12/2018

Az új forgalmi sávok felfestése zajlik az Áchim András utcában, a Noszlopy Gáspár utcai körforgalomtól a Petőfi térig. Erre azért van szükség, mert a közlekedési központ építése miatt hamarosan megváltozik a belváros forgalmi rendje. Csütörtöktől a helyi autóbuszállomás több kocsiállását is áthelyezik, míg szombaton este 8 órától a közlekedés iránya is módosul a Noszlopy Gáspár, a Városház és a Teleki utcákban. Naprakész információt az utinform.kaposvar.hu oldalon kaphatnak. Vezessenek körültekintően!


Áthelyezett kocsiállások a helyi autóbusz-állomáson
11/10/2018

A közlekedési központ új gyalogos-kerékpáros hídjának alapozása és a helyi és távolsági közlekedési társaságok közös forgalmi irodájának építése miatt csütörtöktől több kocsiállást is áthelyeznek a helyi autóbusz-állomáson. Az utasoknak az első napokban hoszteszek segítenek az eligazodásban, de plakátokon is követhető lesz a változás. Naprakész információt az utinform.kaposvar.hu oldalon kaphatnak.

Ne feledjék, november 19-től a forgalmi rend is megváltozik a belvárosban az alábbiak szerint:


​Épül a Kaposvári Közlekedési Központ – így alakul át a belváros forgalmi rendje
11/05/2018

Újabb jelentős forgalmirend-változásra kell felkészülniük a Kaposvár belvárosában autózóknak a közlekedési központ építése miatt. Szita Károly polgármester hétfőn tanácskozásra hívta a rendőrség, a mentőszolgálat, a katasztrófavédelem, illetve a taxisok és a Kötél Egyesület képviselőit, hogy együtt beszéljék át a közlekedésmérnökök javaslatait. Az egy órás tárgyalást követően a résztvevők megtalálták azt a megoldást, amely várhatóan a legkisebb kényelmetlenséggel jár majd.

A közlekedési központ megépítése miatt november közepétől 2*2 sávosról 2*1 sávosra szűkül a Noszlopy Gáspár utcai körforgalom és a Petőfi tér közötti útszakasz. Annak érdekében, hogy ne alakuljon ki nagyobb torlódás, a körforgalom felől érkezők számára a Petőfi téren megszűnik a balra kanyarodás lehetősége. A Somogy áruház környékén lévő lakásokat, üzleteket és parkolókat a haladási irány megfordításával a Noszlopy Gáspár utcán, a Városháza utcán és a Teleki utcán keresztül közelíthetik meg az autósok.
Azoknak, akik a vasútállomás felől érkeznek a kereszteződésbe, már előre el kell dönteniük, hogy egyenesen kívánnak-e továbbmenni, vagy be akarnak kanyarodni az Irányi Dániel utcába. A belső sávban csak egyenesen lehet haladni (ez eddig is így volt), a jobboldali sáv azonban bekanyarodik az Irányi utcába.
A közlekedési központ építése miatt a helyi autóbusz-állomáson néhány kocsiállást áthelyeznek, ezek új helyéről hamarosan tájékoztatást ad a város. A gyalogosokat ugyancsak érinti a változás, számukra új járdaszakaszokat jelölnek ki a szakemberek. A megváltozott forgalmi rendet közlekedési táblák, molinók és felfestések jelzik majd. Ahhoz, hogy a közlekedésben ne keletkezzenek nagyobb zavarok, szükség van a sofőrök együttműködésére, figyelmes, körültekintő és udvarias közlekedési moráljára.

A megbeszélés eredményeként kialakult koncepció vázlata, amely alapján a közlekedésmérnökök megtervezik a forgalomtechnikát

A városban zajló beruházások okozta közlekedési helyzetről az utinform.kaposvar.hu oldalon kaphatnak naprakész információt az érdeklődők.

Mintha a Sidney-i Operaházat látnánk
10/24/2018

Elbontotta a vasbeton szerkezetű perontetőt a kivitelező a volt távolsági autóbusz-állomáson szerda délelőtt. A közlekedési központ megépítése után ezen a területen, új nyomvonalon vezet majd keresztül az Újpiac tér 2x2 sávja, alatta megújuló közművekkel – köztük a régóta tervezett új csapadékelvezető csatornával. Az új utat 2,5 méter széles zöldsáv, benne fasor választja majd el az ugyancsak megújuló járdától.

Forgalmi iroda - volt, nincs
10/04/2018


Bontják a régi buszpályaudvart
09/21/2018


Sikeres volt a próbacölöpözés - biztos alapzaton áll majd Kaposvár új hídja!
09/01/2018

Az előzetes munkafolyamatra azért volt szükség, hogy felmérjék a felépülő új gyalogos-kerékpáros híd betoncölöpjeinek teherbírását. A cölöp kiállta a próbát.


Forrás: Kaposvár Most


Paraván és tető védi az óvóhely mellett közlekedőket
08/16/2018

Az utasok biztonsága érdekében a buszmegálló ideiglenesen néhány méterrel távolabb költözött.

Zökkenőmentes váltás
08/13/2018

Rendben zajlott az ideiglenes autóbusz-állomáson a hétfő reggeli üzemkezdés: a buszok azóta is a menetrend szerint indulnak és érkeznek a Vásártéri út és a dr. Kaposváry György utca sarkán lévő új helyszínre. A helyi buszpályaudvar és az ideiglenes létesítmény közötti, ingyenesen igénybe vehető ingajáratok ugyancsak a meghirdetettek szerint közlekednek. Az autósoknak azonban még szokniuk kell az új forgalmi rendet: a Vásártéri útról nem kanyarodhatnak be a dr. Kaposváry György utcába, szemből pedig csak a Golf Panzió előtti parkolóig hajthatnak. Részletes, folyamatosan frissülő közlekedési információt az utinform.kaposvar.hu címen találnak. Képes beszámolót itt láthatnak. Vezessenek körültekintően!


Az utastájékoztató rendszert is átszerelték
08/12/2018

Elkészült az ideiglenes buszpályaudvar a Vásártéri út és a dr. Kaposvári György utca sarkán. Holnaptól már innen indulnak és ide érkeznek a buszok! A környéket érintő forgalmi renddel kapcsolatban az utinform.kaposvar.hu címen találnak bővebb információt.

Forrás: Kaposvári Közlekedési Központ

Ingyenes ingajáratot indít a Kaposvári Közlekedési Zrt.
08/09/2018

Ingyenes ingajárattal segíti az utasokat a Kaposvári Közlekedési Zrt. a közlekedési központ kivitelezési munkálatainak ideje alatt. A buszok augusztus 13-tól, hétfőtől kezdődően a helyi autóbusz-állomás és a dr. Kaposváry György utcában kialakított ideiglenes távolsági autóbusz-állomás között szállítják az utasokat. A járatok a reggeli és a délutáni csúcs idején negyedóránként, azokon kívül és hétvégén félóránként közlekednek a két állomás között. Az ingajárat indulási helye a helyi autóbusz-állomáson minden esetben a 2. induló kocsiállás, az ideiglenes távolsági autóbusz-állomáson pedig dr. Kaposváry György utcában kialakított megállóhely. Részletes, folyamatosan frissülő közlekedési információt, illetve az ingajáratok menetrendjét az utinform.kaposvar.hu címen találják.


Így változott a helyi buszközlekedés az állomáson
08/07/2018

Az Újpiac tér forgalmi sávjai, a leendő autóbusz-állomások, a vasúti pályák és a Gilice utca felett vezet majd át Kaposvár új gyalogos-kerékpáros hídja, amelynek próbacölöpözési munkálatai miatt hétfőn lezárták a helyi buszállomás néhány induló kocsiállását, illetve az Újpiac tér vasútállomás felé vezető külső forgalmi sávját. A 4-es, 5-ös, 6-os és 7-es kocsiállás ideiglenesen, augusztus 31-ig átkerült a buszállomás túlsó végébe, a Noszlopy utcai körforgalomhoz.

Az ideiglenesen lezárt forgalmi sáv. Előtérben a próbacölöpözés munkaterülete, mögötte a 6-os és 7-es induló kocsiállás.

A próbacölöpözés előkészületei.

A 4-es és 5-ös ideiglenes kocsiállás a Noszlopy utcai körforgalom közelében.


A 6-os és 7-es kocsiállás ideiglenesen a forgalomtól elzárt Újpiac téri külső forgalmi sávban kapott helyet, itt az úttesten sárga felfestés jelzi, hogy az autósok nem hajthatnak rá az adott szakaszra. A korlátokat eltávolították, hogy az utasok számára lehetővé tegyék a fel- és leszállást.

Előtérben a 7-es kocsiállás, mögötte a próbacölöpözés helyszíne.

A forgalmirend-változást jelző tábla.

A változás felülnézetből.

Beton, beton, vas, beton
08/06/2018

Napok óta bontják a két világháború között felhúzott légvédelmi bunkert, amelyet azért építettek, hogy kritikus időszakokban innen irányíthassák a vasútállomást.

A Kaposvár Most egy hónappal ezelőtt mutatta be az épületet:

Az új híd kivitelezésének első mozzanata
08/06/2018

Megkezdték az új belvárosi gyalogos-kerékpáros híd próbacölöpözési munkálatait az Újpiac téren. Az augusztus 31-ig tartó folyamat idejére a külső sávot lezárta a kivitelező, a helyi buszpályaudva 4-es, 5-ös, 6-os és 7-es indulóállásait pedig áthelyezték az állomás túlsó felére, a Noszlopy utcai körforgalomhoz.


Ilyen lesz majd az új buszállomások közös irodaháza
08/05/2018

Az új autóbusz-állomás alsó szintjén az utazóközönséget kiszolgáló helyiségeket, egyik emeletén a helyi, a másikon a távolsági buszokat működtető társaságok helyiségeit helyezzük el.

A távolsági autóbusz-állomás még egy hétig üzemel a megszokott belvárosi helyén, augusztus 13-tól pedig - a közlekedési központ felépítéséig - a Vásártéri út és a dr. Kaposváry György utca kereszteződésében működik.

Forrás: Kaposvári Közlekedési Központ

Augusztus 13-tól az ideiglenes buszpályaudvarra érkeznek a távolsági buszok
07/25/2018

Forrás: Kaposvár Most


​Elkészült az IBUPU konténereinek tuningterve
07/16/2018

Már gyártás alatt a fólia, a héten megkezdik a kihelyezését is.

Forrás: Kaposvári Közlekedési Központ

Itt épül majd az új felüljáró - videó bontás után
07/12/2018

A területen állt korábban a nőtlen tiszti szálló.

Az átépítés lényege, hogy a Béla király utcai vasúti átjáró kiváltása érdekében új közúti felüljáró épül, amely a Hársfa utca végén kialakított körforgalomból indul majd, s a Béla király útig meghosszabbított Csik Ferenc sétányba torkollik egy másik körforgalommal.

Épül az ideiglenes váróterem
07/05/2018

Forrás: Kaposvár Most

Videó az épülő buszpályaudvarról
06/27/2018

Forrás: Kaposvár Most

Éjszakai csőfektetés a Csik Ferenc sétányon
06/27/2018

A Budai Nagy Antal utcai csapadékvíz elvezetés kivitelezési munkáinak keretében 2018.06.28-án 21:30-tól 2018.06.29-én reggel 5:00 óráig teljes szélességében lezárja a kivitelező a Csik Ferenc sétányt.


Más kocsiállásról indulnak a buszok
06/25/2018

2018. június 25-én üzemkezdettől előreláthatólag 2018. július 15-ig a helyi autóbusz-állomás 9-es, 10-es és 11-es kocsiállásait építési munkálatok miatt lezárják. A 4-es és 5-ös járatok a 12-es kocsiállásról (14-es járat indulási helye) indulnak. A 9-es kocsiállás (11, 11Y járatok indulási helye) áthelyezésre kerül nyugati irányba az 1-es kocsiállás elé, a körforgalom irányába. A 10-es indulóállás szintén nyugati irányba, az 1-es kocsiállás elé, a körforgalom irányába kerül áthelyezésre.

Forrás: Kaposvári Közlekedési Zrt.

Építik a közműveket az ideiglenes buszpályaudvaron
06/12/2018

Jelenleg az útépítési munka alapozási előkészületei folynak, készül a tükör és a szegélyek, párhuzamosan a perontetők tartószerkezetét fogadó alapok készítésével és az ideiglenes buszpályaudvar közműépítési munkáival - számolt be a fejleményekről a közlekedési központ építését követő Facebook-oldal.

Forrás: Kaposvári Közlekedési Központ


Részletes beszámoló az új közúti felüljáró terveiről
06/03/2018

Forrás: Kaposvár Most

Épül az IBUPU
06/01/2018

A közlekedési központ kialakítása miatt a helyközi buszjáratokat várhatóan nyár végétől már az ideiglenes buszpályaudvar szolgálja ki.

Mesterséges domb is épül a közlekedési központnál
05/30/2018

Az új gyalogos-kerékpáros felüljáró donneri hídfője egy mesterséges domb lesz, rajta tereplépcsőkkel, növénykazettákkal, ligetes kiültetéssel, padokkal. A bringázók pedig egy szép ívben tekerhetnek/gurulhatnak - olvasható a Kaposvári Közlekedési Központ legfrissebb posztjában.


Így fúrtak csatornát a vágányok alá
05/30/2018

Forrás: Kaposvár Most

Kaposvár új szimbólumának látványterve
05/27/2018

A közlekedési központ egyik fejlesztési eleme a jelenleginél szélesebb új gyalogos-kerékpáros felüljáró, amelyen a bringásoknak nem kell majd a gyalogosokat kerülgetniük, a gyalogosoknak pedig a bringások elől ugrálniuk.

Forrás: Kaposvári Közlekedési Központ

Néhány nap alatt elbontották a nőtlen tiszti szállót
05/23/2018

Itt vezet majd keresztül Kaposvár új közúti felüljárója.

Animáción a közlekedési központ tervei
05/20/2018

​Letettük az alapkövet - Kaposváron épül az ország első közlekedési központja
05/18/2018

Egy város soha nincs kész! Még akkor sem, ha az elmúlt időszakban számos történelmi pillanatnak lehettünk részesei. Történelmi pillanat a mai is, hiszen a Németh István program keretében Kaposvár történetének talán eddigi legnagyobb közlekedési beruházását kezdjük el – mondta Szita Károly a közlekedési központ alapkövének ünnepélyes lerakásakor.

Az ország első ilyen beruházása naponta harminckétezer kaposvári és környező településen élőnek segíti majd a közlekedését. A beruházás várostörténeti jelentősége sem kétséges, hiszen újra közelebb kerül egymáshoz a vasút által ketté szabdalt belváros és a Donner. A vasút 1872-ben épült, 1897-ben szűnt meg a közvetlen átjárás a Donner és a belváros között.

Hamarosan egy helyre kerül a helyi és a távolsági buszpályaudvar. Átalakul az Achim András utca–Petőfi tér–vasútállomás–Csik Ferenc sétány közötti terület. A Béla király utcai vasúti átjáró kiváltása érdekében új közúti felüljáró épül, amely a Hársfa utca végén kialakított körforgalomból indul majd, s a Béla király útig meghosszabbított Csik Ferenc sétányba torkollik egy másik körforgalommal. A vasútállomás közelében, a donneri oldalon új parkolókat alakítanak ki és egy új, a korábbinál jelentősen szélesebb gyalogos és kerékpáros felüljáró is épül. A Budai Nagy Antal utcában egy turbó körforgalom segíti majd a közlekedést.


Ideiglenes buszpályaudvar készül az átépítés idejére
05/16/2018

A Vásártéri úton alakítunk ki ideiglenes buszpályaudvart a távolsági buszközlekedés kiszolgálására. A két pályaudvar között a "ráhordást" ingyenes buszjárattal biztosítjuk. Az állomás várhatóan nyár végén kezdi meg a működését - írja a projekt Facebook-oldala.

Bontással csinálunk helyet az új közúti felüljárónak
05/15/2018

A Béla király utcai vasúti átjáró kiváltása érdekében új közúti felüljáró épül, amely a Hársfa utca végén kialakított körforgalomból indul majd, s a Béla király útig meghosszabbított Csik Ferenc sétányba torkollik egy másik körforgalommal. A Baross Gábor utcában lévő régi honvédségi épületek bontása ma megkezdődött. A munkálatok ideje alatt az utca másik oldalán tudnak a gyalogosok közlekedni - tudatta a projekt Facebook-oldala.

A Baross Gábor utca végén az egykori honvédségi épületek bontása után az új közúti felüljáró mellett a távolsági buszok számára parkolót, a sofőröknek pedig pihenőépületet alakítunk ki.

Újabb áteresz épül a vasúti sínek alatt
05/11/2018


A hirtelen lezúduló, nagy mennyiségű csapadék számos alkalommal okozott elöntéseket és emiatt károkat Kaposvár belvárosában, éppen a közlekedési központ egyik fontos helyszínén. Ezért vágtunk bele a Budai Nagy Antal utca csapadékvíz-elvezető rendszerének tehermentesítésébe.


Az esővizet jelenleg három, viszonylag nagy szelvényű zárt csatorna vezeti be a befogadó Kapos-folyóba. Ezek a vasúti pályákat keresztezve tartanak a folyó felé. Állapotuk és kapacitásuk a szakemberek szerint nem volt megfelelő a feladat ellátására, ezért a vasút alatti átvezetést nagyobb átmérőjű zárt levezetővel egészítjük ki. A beavatkozásnak köszönhetően a közlekedés kulturáltabb és biztonságosabb lesz a környéken. A vasúti sínek alatt megkezdődött a csatornaelemek átsajtolása, több mint 70 méteren keresztül fúrják az alagutat a vágányok alatt.


Külön Facebook-oldalon követhetik a közlekedési központ építésének híreit
05/11/2018

Hamarosan megkezdődik Kaposvár legnagyobb közlekedési beruházása. A fejlesztés minden fontos mozzanatáról információt közöl a projekt Facebook-oldala. Érdemes lájkolni!

Így alakul majd át a belváros közlekedése és arculata
01/10/2018

Új, gyalogos-kerékpáros felüljáró épül a Petőfi téren, a helyközi buszállomás átkerül a vasútállomás oldalára, ahol egy közös peronon lehet majd átszállni az utasoknak a távolsági és helyi járatos buszokra. Egy 92 férőhelyes P+R parkoló épül a Csik Ferenc sétánynál, de a MÁV Étterem helyén is parkolók épülnek.

A közúti forgalom a régi buszpályaudvar helyén, új nyomvonalon haladhat majd, de új kerékpárút és új járda is szerepel a tervekben. A vasútállomásnál, a Dózsa György utca közelében is épül egy kétszer kétsávos körforgalom. 
A fejlesztés helyszíne:

Új felüljáró köti majd össze a vasút által elválasztott városrészeket
12/06/2017

Külön szintű, a vasút felett átívelő híddal kapcsoljuk be a közlekedésbe a Béla király utcáig meghosszabbítandó Csik Ferenc sétányt. A felüljáró mindkét oldalán - így a Hársfa utca, a Baross utca és Béla király utca találkozásánál, illetve a Csik Ferenc sétánynál - körforgalmakkal tesszük biztonságosabbá a kereszteződéseket. A felüljáró megkönnyíti majd az átjutást a városrészek között, s tehermentesíti majd a Kaposrét sort is.

A felüljáró helye:

Szerződéskötés: tavasszal kezdődik a közlekedési központ építése
10/05/2017

Minden egyes beruházással azt kívánjuk elérni, hogy az élet valamely területén előrébb vigye közösségünket, s olyan biztos alapot nyújtsanak, amelyre bátran építkezhetnek gyermekeink és unokáink, bátran építkezhet a kaposvári jövő. Óriási összeget, mintegy 171 milliárd forintot fordíthatunk erre, amiből erősítjük a helyi gazdaságot, a kultúrát, a sportéletet, és ezért javítjuk a közlekedés feltételeit is – mondta Szita Károly a Kaposvári Közlekedési Központ vállalkozói szerződésének csütörtök délelőtti ünnepélyes aláírásán. - Miközben több helyen azt látni, egész népek küzdenek identitásválsággal, ilyen-olyan jellegű bizonytalansággal, értékvesztéssel, addig nálunk egyértelműek a célok, azt szeretnénk, hogy a kaposváriak jobban élhessenek – hangsúlyozta Kaposvár polgármestere.

Néhány éve megfogalmaztuk: a közlekedés nem luxus, hanem az élet alapvető feltétele. Elérendő célként tűztük ki magunk elé, hogy Kaposváron mindenki gyorsan, biztonságosan, jó minőségű utakon közlekedhessen, s éppen ezért a város történetének legnagyobb út- és járdafelújítási programjába fogtunk. Emellett csomópontokat építettünk át és tettünk biztonságosabbá, s lépésről lépésre haladtunk előre a kaposvári közlekedési központ megvalósítása felé is. Eddig a háttérben folyt a munka, nemrégiben azonban döntött a kormány: az országban elsőként nálunk valósulhat meg az ilyen jellegű fejlesztés, s ehhez 17,7 milliárd forintot is jóváhagyott a kabinet – emelte ki Szita Károly.

Modern közlekedés és mobilitás nélkül nincs 21. századi ország, gazdaság, társadalom, versenyképesség, jó életminőség – mondta Homolya Róbert. A közlekedéspolitikáért felelős államtitkár szerint a kormány ennek tudatában hirdette meg a rövid- és középtávú közlekedési stratégiáját, amelyben éppúgy hangsúlyos szerepet kap a közúthálózat fejlesztése – köztük a 67-es gyorsút megépítése –, mint a vasúti közlekedés infrastruktúrájának javítása. Homolya Róbert beszédében elmondta: Kaposvár a közlekedés terén olyan fejlesztéseket hajtott végre már eddig is, amelyek például szolgálhatnak mások számára is.

A Kaposvári Közlekedési Központ legjelentősebb fejlesztései
08/18/2017

A Kaposvári Közlekedési Központ a 17,7 milliárd forintos beruházási összeggel a Németh István Program második legjelentősebb eleme a 67-es út gyorsúttá fejlesztését követően. Ezzel a beruházással korszerű és sűrűbb összeköttetést tudunk teremteni a vasút által több mint száz éve szétválasztott városrészeink között, vagyis közelebb kerül a Donner a belvároshoz. A fejlesztés egy egész városrész felemelkedését alapozhatja meg, azon túlmenően természetesen, hogy a közvetlen célt, a közlekedés körülményeit is nagyban javítja.

A legjelentősebb beruházások között szerepel egy új, gyalogos-kerékpáros felüljáró a Petőfi téren, átkerül a helyközi buszállomás a vasútállomás oldalára, ahol egy közös peronon lehet majd átszállni az utasoknak a távolsági és helyi járatos buszokra. Egy 92 férőhelyes P+R parkoló épül a Csik Ferenc sétánynál, de a MÁV Étterem helyén is parkolók fognak épülni. Új körforgalom lesz a Hársfa utca, a Baross utca és Béla király utca találkozásánál. Külön szintű, a vasút felett átívelő híddal kapcsolják majd be a közlekedésbe a meghosszabbított Csik Ferenc sétányt. A felüljáró mindkét oldalán körforgalmak teszik biztonságosabbá a kereszteződéseket, valamint a vasútállomásnál, a Dózsa György utcánál is épül egy kétszer kétsávos körforgalom. A közúti forgalom a régi buszpályaudvar helyén, új nyomvonalon haladhat majd, de új kerékpárút és új járda is szerepel a tervekben.

​Megszületett a kormánydöntés: Kaposváron épül meg az első közlekedési központ
08/10/2017

A megyeszékhelyek közül elsőként Kaposváron kezdődhet meg a közlekedési központ építése, amely a 171 milliárdos Németh István Program részeként, a Modern Városok Program finanszírozásában valósul meg – jelentette be sajtótájékoztatóján Szita Károly polgármester.

Minden egyes ilyen beruházás azt a célt szolgálja, hogy valamennyi kaposvári lakos jobban élhessen és még jobban érezhesse magát a városunkban – tette hozzá a város vezetője. A Németh István Programban a szaknyelven intermodális csomópontnak nevezett fejlesztés a második legjelentősebb elem a 67-es út gyorsúttá fejlesztését követően. Ezzel a beruházással közelebb kerülhet a donneri városrész a belvároshoz, amely régi vágyunk volt – jegyezte meg a polgármester.

A kormány döntött a beruházás finanszírozásáról, így az előkészületek után 2018-ban megkezdődhet a kivitelezés, amely 2019 negyedik negyedévére várhatóan be is fejeződik. Patak Norbert, a Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. projektiroda-vezetője a beruházás elemeit mutatta be.

A vasútállomás felújítása után hamarosan megkezdődik a teljes környék átalakítása
03/09/2017

Fennállása óta először nyílt alkalom a vasútállomásunk teljes megújítására, mégpedig úgy, hogy állapota kívül-belül az eredeti, több mint száz évvel ezelőtti szépségét idézi. Vagyis sikerült azokat a díszítőelemeket is visszaépíteni, felfesteni, amelyek a korábbi, részleges felújítások során eltűntek az épületből.

A MÁV 1,6 milliárd forintos beruházása azonban nem csak a külsőségeket érintette. A homlokzaton és tetőszerkezeten kívül korszerűbbé váltak az utasterek, az utaskiszolgálás és a vasúti infrastruktúra működéséhez szükséges irodák, és persze az utasinformációs rendszer is. Újjáépült az épületfűtés, az elektromos-, víz- és csatornahálózat, a tűzvédelem, sőt LED-es díszvilágítás is készült. A szolgáltatások – köztük az épületben most megnyitott Kormányablak – megközelítése akadálymentessé vált.

A műemlékvédelmi szempontok szerinti felújításnak köszönhetően végre méltó körülmények között fogadhatjuk azokat, akik vasúton látogatnak el Kaposvárra, de talán ennél is fontosabb, hogy azok a kaposváriak és somogyiak, akik napi rendszerességgel fordulnak meg itt, szintén kényelmes, rendezett viszonyok között indulhatnak-érkezhetnek.
A vasútállomás felújítása jól illeszkedik az egész környék megújítását célzó tervünkhöz. Ezt el is kezdtük azzal a kicsiny fejlesztéssel, amelynek során új térburkolat, öntöttvas kandeláberek, zöldfelületek, utcabútorok, valamint fedett kerékpártárolók készültek az állomás előtt. Nagyobb léptékben pedig a színház felújításával és a kaposvári közlekedési központ megépítésével rendezzük át az állomás előtti utca képét.